جلسه سازمان فدراسیون

جلسه سازمان فدراسیون

مسئولان سازمان بازرسی کل کشور امروز جلسه‌ای را با مسئولان فدراسیون فوتبال برگزار کردند.

باشگاه خبری ورزشی

شهرداری