ابلاغ سنجش معلمی

ابلاغ سنجش معلمی

ابلاغ بخشنامه سنجش صلاحیت معلمی

محمد بطحائی در این باره افزود: طرح رتبه‌بندی معلمان در مهرماه سال گذشته کلید خورد و بر مبنای آن بیش از 830 هزار معلم واجد شرایط از افزایش حقوق میانگین 300 هزار تومانی بهره‌مند شدند. وی افزود: البته طرح رتبه‌بندی معلمان دارای ابعاد مختلفی است و امسال نوبت به اجرای فاز دوم آن رسیده است.معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه به منظور سنجش مهارت‌ها و صلاحیت معلمی و ارتقاء در طرح رتبه بندی، موظف به راه‌اندازی مرکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان هستیم گفت: مرکز اصلی و تکمیلی سنجش صلاحیت‌ها در سال 96 افتتاح می‌شود.بطحائی ادامه داد: اما در سال جاری که باید فاز دوم رتبه‌بندی را اجرا کنیم، رتبه‌بندی و ارتقای معلمان مبتنی بر سنجش صلاحیت‌ها خواهد بود. مکانیسم مربوط طراحی شده و بخشنامه آن ظرف یک تا دو هفته آینده که مسیر خود را طی کرد ابلاغ خواهد شد.

ابلاغ بخشنامه سنجش صلاحیت معلمی

محمد بطحائی در این باره افزود: طرح رتبه‌بندی معلمان در مهرماه سال گذشته کلید خورد و بر مبنای آن بیش از 830 هزار معلم واجد شرایط از افزایش حقوق میانگین 300 هزار تومانی بهره‌مند شدند. وی افزود: البته طرح رتبه‌بندی معلمان دارای ابعاد مختلفی است و امسال نوبت به اجرای فاز دوم آن رسیده است.معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه به منظور سنجش مهارت‌ها و صلاحیت معلمی و ارتقاء در طرح رتبه بندی، موظف به راه‌اندازی مرکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان هستیم گفت: مرکز اصلی و تکمیلی سنجش صلاحیت‌ها در سال 96 افتتاح می‌شود.بطحائی ادامه داد: اما در سال جاری که باید فاز دوم رتبه‌بندی را اجرا کنیم، رتبه‌بندی و ارتقای معلمان مبتنی بر سنجش صلاحیت‌ها خواهد بود. مکانیسم مربوط طراحی شده و بخشنامه آن ظرف یک تا دو هفته آینده که مسیر خود را طی کرد ابلاغ خواهد شد.

ابلاغ بخشنامه سنجش صلاحیت معلمی

دانلود سرا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *