آسیا افزایش آسیایی

آسیا افزایش آسیایی

آسیا مشتری اصلی نفت ایران/ افزایش ۱۳ درصدی صادرات به آسیایی
کشورهای آسیایی پس از رفع تحریم ها همچنان جایگاه خود به عنوان مشتری اصلی نفت ایران را حفظ کرده و حتی میزان واردات از کشور ما را در ماه آوریل (فروردین-اردیبهشت) ۱۳ درصد افزایش داده اند.
۲۳:۱۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


آسیا مشتری اصلی نفت ایران/ افزایش ۱۳ درصدی صادرات به آسیایی

کشورهای آسیایی پس از رفع تحریم ها همچنان جایگاه خود به عنوان مشتری اصلی نفت ایران را حفظ کرده و حتی میزان واردات از کشور ما را در ماه آوریل (فروردین-اردیبهشت) ۱۳ درصد افزایش داده اند.
۲۳:۱۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


آسیا مشتری اصلی نفت ایران/ افزایش ۱۳ درصدی صادرات به آسیایی

میهن دانلود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *