گرما را کرد

گرما را کرد

گرما عراق را تعطیل کرد
دولت عراق فردا و پس فردا را به علت دمای بالای پنجاه درجه هوا تعطیل عمومی اعلام کرد.
۲۰:۰۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


گرما عراق را تعطیل کرد

دولت عراق فردا و پس فردا را به علت دمای بالای پنجاه درجه هوا تعطیل عمومی اعلام کرد.
۲۰:۰۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


گرما عراق را تعطیل کرد

مجله اینترنتی