امروز روز است

امروز روز است

امروز روز دختر است
امروز ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر است، بانویی که تشنگان معرفت از حریمش ، زلال ایمان می نوشند و نجابت و پاکدامنی را در گستره زمین منتشر می سازند.
۰۸:۰۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۴ مرداد


امروز روز دختر است

امروز ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر است، بانویی که تشنگان معرفت از حریمش ، زلال ایمان می نوشند و نجابت و پاکدامنی را در گستره زمین منتشر می سازند.
۰۸:۰۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۴ مرداد


امروز روز دختر است

فیلم سریال آهنگ