احتمال غول آمریکا

احتمال غول آمریکا

احتمال تغییر نام غول خودروسازی برقی آمریکا
شرکت سازنده خودروهای برقی تسلا موتورز آدرس اینترنتی خود را از teslamotors.com به tesla.com تغییر داد که ممکن است به تغییر نام این شرکت در راستای برنامه بزرگ مدیرعاملش اشاره داشته باشد.

احتمال تغییر نام غول خودروسازی برقی آمریکا

شرکت سازنده خودروهای برقی تسلا موتورز آدرس اینترنتی خود را از teslamotors.com به tesla.com تغییر داد که ممکن است به تغییر نام این شرکت در راستای برنامه بزرگ مدیرعاملش اشاره داشته باشد.
احتمال تغییر نام غول خودروسازی برقی آمریکا

استخدام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *