باورنکردنی؛ در ژاپن

باورنکردنی؛ در ژاپن

باورنکردنی؛ رزنده در راه ژاپن
سرمربی تیم ملی والیبال برزیل اعلام کرده است بعد از قهرمانی در المپیک از سمت خود کناره گیری خواهد کرد و احتمال زیاد مقصد بعدی او ژاپن، میزبان بعدی المپیک خواهد بود.

باورنکردنی؛ رزنده در راه ژاپن

سرمربی تیم ملی والیبال برزیل اعلام کرده است بعد از قهرمانی در المپیک از سمت خود کناره گیری خواهد کرد و احتمال زیاد مقصد بعدی او ژاپن، میزبان بعدی المپیک خواهد بود.
باورنکردنی؛ رزنده در راه ژاپن

کانون نماز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *