مجوز به سند

مجوز به سند

مجوز پرواز هواپیماهای آمریکایی به ایران صادر شد + سند
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد: به خطوط هوایی خارجی اجازه داده می‌شود با هواپیماهای ساخت امریکا به ایران پرواز کنند.

مجوز پرواز هواپیماهای آمریکایی به ایران صادر شد + سند

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد: به خطوط هوایی خارجی اجازه داده می‌شود با هواپیماهای ساخت امریکا به ایران پرواز کنند.
مجوز پرواز هواپیماهای آمریکایی به ایران صادر شد + سند

دانلود سرا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *