اجازه با نمی‌دهیم

اجازه با نمی‌دهیم

اجازه ترویج پوشاک مغایر با فرهنگ ایرانی اسلامی را نمی‌دهیم
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از تولید پوشاکی که مغایر با فرهنگ ایرانی اسلامی است قطعا نه حمایت می‌کنیم و نه اجازه می‌دهیم در جامعه ترویج شود.
۱۸:۳۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۲ تیر


اجازه ترویج پوشاک مغایر با فرهنگ ایرانی اسلامی را نمی‌دهیم

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از تولید پوشاکی که مغایر با فرهنگ ایرانی اسلامی است قطعا نه حمایت می‌کنیم و نه اجازه می‌دهیم در جامعه ترویج شود.
۱۸:۳۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۲ تیر


اجازه ترویج پوشاک مغایر با فرهنگ ایرانی اسلامی را نمی‌دهیم

گیم پلی استیشن