دولت نیامده درآورد!

دولت نیامده درآورد!

دولت آینده رژیم صهیونیستی، نیامده صدای فلسطینیان را درآورد!
مقامات فلسطینی روز چهارشنبه ورود آویگدور لیبرمن ملی گرای افراطی را به دولت رژیم صهیونیستی « تهدید واقعی » برای ثبات منطقه ای توصیف کردند.
۱۷:۱۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


دولت آینده رژیم صهیونیستی، نیامده صدای فلسطینیان را درآورد!

مقامات فلسطینی روز چهارشنبه ورود آویگدور لیبرمن ملی گرای افراطی را به دولت رژیم صهیونیستی « تهدید واقعی » برای ثبات منطقه ای توصیف کردند.
۱۷:۱۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


دولت آینده رژیم صهیونیستی، نیامده صدای فلسطینیان را درآورد!

موزیک سرا