در ؛ کرد

در ؛ کرد

در اعتراض به رای سیاسی AFC ؛ عراق تهدید به کناره گیری کرد
در اعتراض به رای سیاسی AFC مبنی بر اینکه عراق نمی تواند ایران را به عنوان میزبان خود مقابل عربستان انتخاب کند تهدید به کناره‌گیری از مسابقات مقدماتی جام جهانی کرد.
۰۹:۱۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


در اعتراض به رای سیاسی AFC ؛ عراق تهدید به کناره گیری کرد

در اعتراض به رای سیاسی AFC مبنی بر اینکه عراق نمی تواند ایران را به عنوان میزبان خود مقابل عربستان انتخاب کند تهدید به کناره‌گیری از مسابقات مقدماتی جام جهانی کرد.
۰۹:۱۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


در اعتراض به رای سیاسی AFC ؛ عراق تهدید به کناره گیری کرد

آپدیت نود 32 ورژن 8

خبرگزاری اصفحان