رومینیگه بیشتر فیفا

رومینیگه بیشتر فیفا

قائم مقام اتحادیه باشگاه‌های اروپا خواستار اعمال نفوذ بیشتر آراء این اتحادیه در تصمیمات فدراسیون جهانی شد.

شهر خبر

سپهر نیوز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *