اشک استقلال کار(عکس)

اشک استقلال کار(عکس)

اشک پنالتی‌گیر استقلال در پایان کار(عکس)
یعقوب کریمی در بین بازیکنان استقلال تهران بیشتر از همه مغموم و ناراحت است.

اشک پنالتی‌گیر استقلال در پایان کار(عکس)

یعقوب کریمی در بین بازیکنان استقلال تهران بیشتر از همه مغموم و ناراحت است.
اشک پنالتی‌گیر استقلال در پایان کار(عکس)