فریبا: تمرین شد

فریبا: تمرین شد

فریبا: بدون قرارداد که نمی شود سر تمرین رفت/ دلیل غیبت مدیرفنی استقلال مشخص شد
در حالی که بهتاش فریبا روز چهارشنبه هفته گذشته به عنوان مدیرفنی استقلال انتخاب شد، او هنوز سرتمرین آبی ها نرفته است که این موضوع حرف و حدیث های زیادی را به وجود آورده است.

فریبا: بدون قرارداد که نمی شود سر تمرین رفت/ دلیل غیبت مدیرفنی استقلال مشخص شد

در حالی که بهتاش فریبا روز چهارشنبه هفته گذشته به عنوان مدیرفنی استقلال انتخاب شد، او هنوز سرتمرین آبی ها نرفته است که این موضوع حرف و حدیث های زیادی را به وجود آورده است.
فریبا: بدون قرارداد که نمی شود سر تمرین رفت/ دلیل غیبت مدیرفنی استقلال مشخص شد

عکس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *