درخشش سومین باخت

درخشش سومین باخت

درخشش طلا برای سومین سال متوالی رنگ باخت

تصویر طلا به عنوان یک دارایی مطمئن با حرکت این فلز زرد به سوی سومین کاهش سالانه متوالی و خروج سرمایه گذاران از صندوقهای سرمایه گذاری تحت پشتیبانی طلا مخدوش شده است.

free download movie

نفت،آموزش پرورش،دولتی

بک لینک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *