فراخوان غایب غیرغایب

فراخوان غایب غیرغایب

فراخوان مشمولان غایب و غیرغایب
سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای کلیه مشمولان غایب و غیرغایب متولد سال های ۱۳۵۵تا ۱۳۷۷ را برای انجام خدمت دوره ضرورت در سال جدید فراخواند.
۱۸:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


فراخوان مشمولان غایب و غیرغایب

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای کلیه مشمولان غایب و غیرغایب متولد سال های ۱۳۵۵تا ۱۳۷۷ را برای انجام خدمت دوره ضرورت در سال جدید فراخواند.
۱۸:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


فراخوان مشمولان غایب و غیرغایب

خرید بک لینک