اجتماع در حسین

اجتماع در حسین

اجتماع مدافعان حرم در میدان امام حسین
عزاداری پرشور شهروندان تهرانی در غروب سالروز شهادت امام علی (ع) این اجتماع بزرگ به یاد شهدای مدافع حرم در میدان امام حسین برگزار شد.
۱۴:۴۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


اجتماع مدافعان حرم در میدان امام حسین

عزاداری پرشور شهروندان تهرانی در غروب سالروز شهادت امام علی (ع) این اجتماع بزرگ به یاد شهدای مدافع حرم در میدان امام حسین برگزار شد.
۱۴:۴۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


اجتماع مدافعان حرم در میدان امام حسین

صبحانه