بهره‌برداری ملی دولت

بهره‌برداری ملی دولت

بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت
معاون وزیر ارتباطات گفت: امیدواریم مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت به بهره برداری برسد.
۰۹:۴۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت

معاون وزیر ارتباطات گفت: امیدواریم مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت به بهره برداری برسد.
۰۹:۴۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت

خرید لینک

bluray movie download