رسیدگی پرونده است

رسیدگی پرونده است

رسیدگی به ۱۵ میلیون پرونده کار تحسین برانگیزی است
رئیس قوه قضائیه گفت: شنیدن مشکلات و پیشنهادها برای حل مشکلات مالی و تجهیزاتی در قوه قضائیه مغتنم است البته مدیران دستگاه قضاء تلاش های بسیاری برای حل این مشکلات به کار بسته اند.
۲۰:۲۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


رسیدگی به ۱۵ میلیون پرونده کار تحسین برانگیزی است

رئیس قوه قضائیه گفت: شنیدن مشکلات و پیشنهادها برای حل مشکلات مالی و تجهیزاتی در قوه قضائیه مغتنم است البته مدیران دستگاه قضاء تلاش های بسیاری برای حل این مشکلات به کار بسته اند.
۲۰:۲۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


رسیدگی به ۱۵ میلیون پرونده کار تحسین برانگیزی است

پرس نیوز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *