یک دیگر لیورپول

یک دیگر لیورپول

یک بازیکن آلمانی دیگر در راه لیورپول
  به نظر می رسد یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول نگاه ویژه ای نسبت به بازیکنان بوندسلیگایی دارد.

یک بازیکن آلمانی دیگر در راه لیورپول

  به نظر می رسد یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول نگاه ویژه ای نسبت به بازیکنان بوندسلیگایی دارد.
یک بازیکن آلمانی دیگر در راه لیورپول

فیلم سریال آهنگ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *