طلای آزاد رسید

طلای آزاد رسید

طلای ۸۶ کشتی آزاد به تانک روس‌ها رسید
مدال طلای وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو به عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه رسید.

طلای ۸۶ کشتی آزاد به تانک روس‌ها رسید

مدال طلای وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو به عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه رسید.
طلای ۸۶ کشتی آزاد به تانک روس‌ها رسید

دانلود فیلم خارجی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *