درد قول می‌خواهید

درد قول می‌خواهید

درد دل‌های منصوریان با هواداران استقلال/ قول می‌دهم همان استقلالی می‌شویم که شما می‌خواهید
سرمربی استقلال با انتشار دل‌نوشته‌ای صحبت‌هایی را با هواداران استقلال مطرح کرد.

درد دل‌های منصوریان با هواداران استقلال/ قول می‌دهم همان استقلالی می‌شویم که شما می‌خواهید

سرمربی استقلال با انتشار دل‌نوشته‌ای صحبت‌هایی را با هواداران استقلال مطرح کرد.
درد دل‌های منصوریان با هواداران استقلال/ قول می‌دهم همان استقلالی می‌شویم که شما می‌خواهید

دانلود آهنگ جدید