رقم بدهی کشور

رقم بدهی کشور

رقم بدهی خارجی کشور
بدهی خارجی کشور در پایان دومین ماه سال جاری با کاهش ۷۵ میلیون دلاری نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد و به ۷ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار رسید.

رقم بدهی خارجی کشور

بدهی خارجی کشور در پایان دومین ماه سال جاری با کاهش ۷۵ میلیون دلاری نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد و به ۷ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار رسید.
رقم بدهی خارجی کشور

خرید بک لینک رنک 8

اتومبیل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *