دعوت فرمانده ایران

دعوت فرمانده ایران

دعوت سعید ابوطالب از یک فرمانده آمریکایی برای سفر به ایران
سعید ابوطالب در مراسم رونمایی از کتاب «هی یو»، دلیل تاخیر در انتشار خاطرات خود را رفتن اشتباهی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

دعوت سعید ابوطالب از یک فرمانده آمریکایی برای سفر به ایران

سعید ابوطالب در مراسم رونمایی از کتاب «هی یو»، دلیل تاخیر در انتشار خاطرات خود را رفتن اشتباهی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
دعوت سعید ابوطالب از یک فرمانده آمریکایی برای سفر به ایران

فروش بک لینک قوی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *