تجمع در اردوغان

تجمع در اردوغان

تجمع مردم ترکیه در حمایت از دولت اردوغان
هزاران تن از مردم ترکیه در مخالفت با تلاش برای کودتای نظامیان و حمایت از دولت در شهرهای مختلف تجمع کردند.
۰۸:۰۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۷ تیر


تجمع مردم ترکیه در حمایت از دولت اردوغان

هزاران تن از مردم ترکیه در مخالفت با تلاش برای کودتای نظامیان و حمایت از دولت در شهرهای مختلف تجمع کردند.
۰۸:۰۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۷ تیر


تجمع مردم ترکیه در حمایت از دولت اردوغان

دانلود فیلم با لینک مستقیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *