هشدار صهیونیستی مسجدالاقصی

هشدار صهیونیستی مسجدالاقصی

هشدار رهبر حماس درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی
رهبر حماس درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی هشدار داد.
۲۲:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


هشدار رهبر حماس درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی

رهبر حماس درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی هشدار داد.
۲۲:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


هشدار رهبر حماس درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی

خرید vpn خوب

صبحانه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *