در جدایی عقب

در جدایی عقب

گری لینه کر، ستاره انگلیسی سابق بارسلونا معتقد است که اگر بیل از رئال مادرید جدا شود، برای او یک قدم به عقب محسوب خواهد شد.

بازی آزاد

باران فیلم