افزایش مرغ بازار

افزایش مرغ بازار

افزایش قیمت مرغ در بازار
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر داد.
۱۲:۵۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


افزایش قیمت مرغ در بازار

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر داد.
۱۲:۵۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


افزایش قیمت مرغ در بازار

خرید رنک

90ورزشی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *