پیگیری ساختار فرهنگی

پیگیری ساختار فرهنگی

پیگیری منویات رهبر انقلاب و تحقق آن در ساختار آموزشی کشور دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی
در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی، آموزش و پرورش مسئول تهیه گزارش وضعیت تدریس زبان های خارجی شد.
۲۳:۱۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۴ اردیبهشت


پیگیری منویات رهبر انقلاب و تحقق آن در ساختار آموزشی کشور دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی

در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی، آموزش و پرورش مسئول تهیه گزارش وضعیت تدریس زبان های خارجی شد.
۲۳:۱۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۴ اردیبهشت


پیگیری منویات رهبر انقلاب و تحقق آن در ساختار آموزشی کشور دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی

بک لینک رنک 4

دانلود سرا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *