تیترامشب/ در مجلس

تیترامشب/ در مجلس

تیترامشب/ پیگیری فیش های حقوقی در نشست مشترک دولت و مجلس
حذف یارانه پردرآمدها، برخورد با فیشهای نجومی، ساماندهی نظام بانکداری و ادامه تصویب لایحه برنامه ششم در کوچه پس کوچه های مجلس از جمله محورهایی بودند که در نشست مشترک دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
۲۳:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۳ تیر


تیترامشب/ پیگیری فیش های حقوقی در نشست مشترک دولت و مجلس

حذف یارانه پردرآمدها، برخورد با فیشهای نجومی، ساماندهی نظام بانکداری و ادامه تصویب لایحه برنامه ششم در کوچه پس کوچه های مجلس از جمله محورهایی بودند که در نشست مشترک دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
۲۳:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۳ تیر


تیترامشب/ پیگیری فیش های حقوقی در نشست مشترک دولت و مجلس

دانلود فیلم جدید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *