شهادت مدافعان حلب

شهادت مدافعان حلب

شهادت 6 تن از مدافعان حرم در استان حلب

یک منبع اگاه در نیروهای دفاع وطنی سوریه گفت: 6 نفر از مدافعان حرم در استان حلب به شهادت رسیدند.

شهادت 6 تن از مدافعان حرم در استان حلب

(image)

یک منبع اگاه در نیروهای دفاع وطنی سوریه گفت: 6 نفر از مدافعان حرم در استان حلب به شهادت رسیدند.

شهادت 6 تن از مدافعان حرم در استان حلب

فروش بک لینک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *