واکنش فرانسه “۲۲۳۱”

واکنش فرانسه “۲۲۳۱”

واکنش آمریکا و فرانسه به قطعنامه “۲۲۳۱”
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که توافق هسته‌ای تمامی مشکلات این کشور با ایران را حل نکرده است.
۰۸:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


واکنش آمریکا و فرانسه به قطعنامه “۲۲۳۱”

نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که توافق هسته‌ای تمامی مشکلات این کشور با ایران را حل نکرده است.
۰۸:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


واکنش آمریکا و فرانسه به قطعنامه “۲۲۳۱”

صبحانه