قیمت یافت مرداد

قیمت یافت مرداد

قیمت جهانی نفت کاهش یافت | چهارشنبه 6 مرداد
قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز چهارشنبه 6 مردادماه با کاهش روبرو شد.

قیمت جهانی نفت کاهش یافت | چهارشنبه 6 مرداد

قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز چهارشنبه 6 مردادماه با کاهش روبرو شد.
قیمت جهانی نفت کاهش یافت | چهارشنبه 6 مرداد

پرس نیوز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *