روی مطالعاتی نمونه

روی مطالعاتی نمونه

روی خط خبر/ اعطای فرصت مطالعاتی خارج از کشور به دانشجویان نمونه
در مراسم تجلیل از دانشجویان از ۴۰ دانشجوی نمونه کشوری تقدیر شد.
۱۰:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳۱ تیر


روی خط خبر/ اعطای فرصت مطالعاتی خارج از کشور به دانشجویان نمونه

در مراسم تجلیل از دانشجویان از ۴۰ دانشجوی نمونه کشوری تقدیر شد.
۱۰:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳۱ تیر


روی خط خبر/ اعطای فرصت مطالعاتی خارج از کشور به دانشجویان نمونه

قدیر نیوز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *