منبج دست شد

منبج دست شد

منبج از دست داعش خارج شد
نیروهای دموکراتیک سوریه بر شهر «منبج» واقع در شمال شرق حلب تسلط یافتند.
۱۵:۴۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۶ مرداد


منبج از دست داعش خارج شد

نیروهای دموکراتیک سوریه بر شهر «منبج» واقع در شمال شرق حلب تسلط یافتند.
۱۵:۴۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۶ مرداد


منبج از دست داعش خارج شد

سایت خبری زندگی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *