اخبار ۱۳۹۵

اخبار ۱۳۹۵

اخبار ۲۰ ، جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
تیراندازی در هند / داعش سه هزار عراقی را به گروگان گرفته است/ تشییع پیکر شهید بابا رجب / تدابیر امنیتی در لندن / تنش درروابط اتریش و ترکیه بالا گرفت/کسری تراز تجاری آمریکا افزایش یافت/ بهای نفت برنت کاهش یافت
۲۰:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۵ مرداد


اخبار ۲۰ ، جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵

تیراندازی در هند / داعش سه هزار عراقی را به گروگان گرفته است/ تشییع پیکر شهید بابا رجب / تدابیر امنیتی در لندن / تنش درروابط اتریش و ترکیه بالا گرفت/کسری تراز تجاری آمریکا افزایش یافت/ بهای نفت برنت کاهش یافت
۲۰:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۵ مرداد


اخبار ۲۰ ، جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵

اخبار کارگران