چهار بین هستند

چهار بین هستند

چهار تونسی در بین قربانیان حادثه نیس هستند
وزارت امور خارجه تونس شنبه اعلام کرد یک پسر بچه چهار ساله تونسی که پس از حادثه نیس ناپدید شده بود در حالی که در بیمارستان جان باخته بود پیدا شد.
۱۹:۵۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


چهار تونسی در بین قربانیان حادثه نیس هستند

وزارت امور خارجه تونس شنبه اعلام کرد یک پسر بچه چهار ساله تونسی که پس از حادثه نیس ناپدید شده بود در حالی که در بیمارستان جان باخته بود پیدا شد.
۱۹:۵۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


چهار تونسی در بین قربانیان حادثه نیس هستند

اخبار جهان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *