هویت نیروی شد

هویت نیروی شد

هویت تامین کننده نیروی داعش فاش شد
فاش شدن برخی از مدارک محرمانه داعش نشان می دهد که این گروه تروریستی یک تبعه سوری – سعودی را موظف به جذب هزاران تروریست خارجی و انتقال آنها به سوریه کرده است.
۲۲:۰۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


هویت تامین کننده نیروی داعش فاش شد

فاش شدن برخی از مدارک محرمانه داعش نشان می دهد که این گروه تروریستی یک تبعه سوری – سعودی را موظف به جذب هزاران تروریست خارجی و انتقال آنها به سوریه کرده است.
۲۲:۰۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


هویت تامین کننده نیروی داعش فاش شد

سپهر نیوز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *