تیتر قهر روش

تیتر قهر روش

تیتر امشب/ بررسی چرایی قهر و آشتی های کی روش
خداحافظی کی روش پس از پایان بازی ایران وعمان در مستطیل سبز سبب شد تا شبکه خبر به دغدغه تیم ملی فوتبال که در راه جام جهانی فوتبال است، بپردازد.
۲۲:۴۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


تیتر امشب/ بررسی چرایی قهر و آشتی های کی روش

خداحافظی کی روش پس از پایان بازی ایران وعمان در مستطیل سبز سبب شد تا شبکه خبر به دغدغه تیم ملی فوتبال که در راه جام جهانی فوتبال است، بپردازد.
۲۲:۴۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


تیتر امشب/ بررسی چرایی قهر و آشتی های کی روش

فروش بک لینک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *