لغو تیم ایران

لغو تیم ایران

لغو اردوی تیم ملی فوتبال ایران
اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان که قرار بود امروز برگزار شود لغو شد.
۱۳:۵۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۱ خرداد


لغو اردوی تیم ملی فوتبال ایران

اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان که قرار بود امروز برگزار شود لغو شد.
۱۳:۵۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۱ خرداد


لغو اردوی تیم ملی فوتبال ایران

سپهر نیوز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *