کامورانزی:/ در کرده

کامورانزی:/ در کرده

کامورانزی:/ تنها گرت بیل در یورو انتظارات را برآورده کرده
هافبک سابق تیم ملی ایتالیا به تمجید از عملکرد فوق ستاره ولز در یورو 2016 پرداخت.

کامورانزی:/ تنها گرت بیل در یورو انتظارات را برآورده کرده

هافبک سابق تیم ملی ایتالیا به تمجید از عملکرد فوق ستاره ولز در یورو 2016 پرداخت.
کامورانزی:/ تنها گرت بیل در یورو انتظارات را برآورده کرده

ganool review