در تساوی رسید

در تساوی رسید

در روز شلوغ ورزشگاه شهیدکاظمی/ برانکو با تساوی مقابل خونه به خونه به لیگ رسید
دیدار دوستانه پرسپولیس مقابل خونه به خونه با تساوی یک ـ یک به پایان رسید.

در روز شلوغ ورزشگاه شهیدکاظمی/ برانکو با تساوی مقابل خونه به خونه به لیگ رسید

دیدار دوستانه پرسپولیس مقابل خونه به خونه با تساوی یک ـ یک به پایان رسید.
در روز شلوغ ورزشگاه شهیدکاظمی/ برانکو با تساوی مقابل خونه به خونه به لیگ رسید

طاووس موزیک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *