عقبگرد در امروز

عقبگرد در امروز

عقبگرد طلا در بازار امروز
همزمان با کاهش بهای جهانی طلا قیمت طلا و سکه در بازار داخل به همراه دلار با افت بها مواجه شد.

عقبگرد طلا در بازار امروز

همزمان با کاهش بهای جهانی طلا قیمت طلا و سکه در بازار داخل به همراه دلار با افت بها مواجه شد.
عقبگرد طلا در بازار امروز

باران فیلم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *