طعنه میکل ::

طعنه میکل ::

هافبک باشگاه چلسی بار دیگر به طور غیر مستقیم به انتقاد از ژوزه مورینیو پرداخته است.

اخبار دنیای دیجیتال

اخبار کارگران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *