قیمت بالا رود

قیمت بالا رود

قیمت نفت بالا می رود
کاهش ارزش دلار از یک سو و تحولات مثبت اقتصادی در آمریکا از سوی دیگر سبب شدند قیمت نفت در معاملات امروز (دوشنبه ٢٨ تیر ماه) افزایش یابد.

قیمت نفت بالا می رود

کاهش ارزش دلار از یک سو و تحولات مثبت اقتصادی در آمریکا از سوی دیگر سبب شدند قیمت نفت در معاملات امروز (دوشنبه ٢٨ تیر ماه) افزایش یابد.
قیمت نفت بالا می رود

دانلود فیلم خارجی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *