فیلم: قالب مشبک ساده و چاپگر سه بعدی: جایگزین گچ شکسته بندی

فیلم: قالب مشبک ساده و چاپگر سه بعدی: جایگزین گچ شکسته بندی

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

فیلم: قالب مشبک ساده و چاپگر سه بعدی: جایگزین گچ شکسته بندی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *