شکایت قربانیان 11 سپتامبر از سعودی ها

خشم رسانه های سعودی از «جاستا»/ العربیه: به ایران جایزه می دهند و عربستان را تحریم می کنند

11 سپتامبر

بر اساس این مصوبه کنگره آمریکا که جاستا نام دارد، قربانیان حوادث 11 سپتامبر می توانند با شکایت از عربستان سعودی غرامت دریافت کنند.
به گزارش نامه نیوز، تصویب قانون  جاستا در کنگره آمریکا و مخالفت کنگره با وتوی باراک اوباما همچنان باوااکنش های فراوانی همراه است، رسانه های سعودی به بحث و بررسی و تحلیل این موضوع پرداخته اند.

العربیه به بررسی ارتباط این مصوبه با برجام پرداخته و در تحلیلی با عنوان جایزه به ایران و تحریم عربستان کوشیده تهران را حامی تروریسم و ریاض را مبرا از اتهامات معرفی کند.

در این مطلب آمده است:

تا سال گذشته، تعداد بسیار کمی درباره عواقب 2 تصمیم مهم واشنگتن که به سیاست های این کشور درقبال 40 سال گذشته ارتباط داشت، خوش بین بودند، یکی جایزه دادن به ایران از طریق برجام هسته ای  که این کشور را از تحریم ها نجات داد و دیگری اجازه دادن به قربانیان حوادت 11 سپتامبر برای اینکه بتوانند از طریق قانون جاستا از عربستان سعودی شکایت کنند.

طنز این قضیه جایزه دادن به ایران است، کشوری که در میان کشورهایی قرار دارد که برچسب تامین مالی و حمایت از تروریسم را بر خود دارد، موضوعی که بسیاری از جامعه بین المللی با آن موافق است، و تحریم عربستان سعودی، کشوری که در مبارزه با تروریسم پیشتاز است!!
شکایت قربانیان 11 سپتامبر از سعودی ها
سوال اینجاست که چرا، چگونه و چه انتظاری از قانون جاستا وجود دارد؟ پس از تایید این قانون از سوی دومجلس آمریکا و تبدیل آن به قانون و رای اکتریت کنگره به وتوی اوباما اکنون باید به این سوالات پاسخ داد.

سناتور جان کورنین، در اعتراض به وتوی این طرح از سوی کاخ سفید گفته بود که  نمایندگان و قانون گذاران مدت های طولانی بر این قانون کار کرده اند، چرا الان ما از سال 2009 تاکنون باید این طرح را بررسی کنیم؟

بر اساس این مصوبه کنگره آمریکا که جاستا نام دارد، قربانیان حوادث 11 سپتامبر می توانند با شکایت از عربستان سعودی غرامت دریافت کنند.

منبع:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *