روتر خانگی گوگل به‌زودی می‌آید: ۱۲۹ دلار

روتر خانگی گوگل به‌زودی می‌آید: ۱۲۹ دلار
رخداد فناورانه 4 اکتبر گوگل شاهد رونمایی از یک روتر خانگی نیز خواهد بود.

روتر خانگی گوگل به‌زودی می‌آید: ۱۲۹ دلار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *