حاشیه‌های آزادسازی خودروهای لوکس

حاشیه‌های آزادسازی خودروهای لوکس
دنیای اقتصاد نوشت: خودروهایی که تا دیروز کالای قاچاق خوانده می‌شدند و قرار بر امحای آنها بود امروز می‌توانند با پرداخت عوارض به سادگی وارد کشور شده و حتی صاحبان آنها با شکایت از دولت قادر به اخذ جریمه نیز خواهند بود.

حاشیه‌های آزادسازی خودروهای لوکس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *