جزئیات اجرای طرح زوج و فرد خودرو ها در کرج بررسی شد

جزئیات اجرای طرح زوج و فرد خودرو ها در کرج بررسی شد
در دویست و چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر کرج، جزئیات اجرای طرح زوج و فرد خودرو ها در معابر اصلی کلانشهر کرج بررسی شد.

جزئیات اجرای طرح زوج و فرد خودرو ها در کرج بررسی شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *